Fundusze Unijne

Nasza Przychodnia otrzymała duże wsparcie z Funduszy Unijnych.
W 2004 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej na realizację projektu
"Zakup samochodu specjalnego i aparatury medycznej" w ramach ZPORR.
Uzyskaliśmy pozytywna opinię i udało się sfinalizować projekt.
W roku 2010 zostało zrealizowane następne przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą "Budowa Przychodni Weterynaryjnej oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia."
Efektem tego projektu jest nasza przychodnia wyposażona w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i terapii.